ESOMI

cab10.jpg

Proxectos rematados

Informe do Mercado de Traballo e Inmigración 2012

Descrición

Financiado por: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Periodo: 2012 - 2013.

Investigadora principal: Concepción Carrasco Carpio.

Obxectivo xeral

O informe sobre p mercado de traballo e inmigración do ano 2012 consiste na caracterización das principais variables laborais da poboación inmigrante que reside en España, en comparación coa poboación española. Os datos deste informe refirense aos anos 2011 e 2012. 

Eventos

 
ESOMI
SIGUENOS EN: facebook twitter facebook